e-hvtd v2.0 (9175)

安慰 an ủy
♦Khuyên giải, vỗ về. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân khủng Nghênh Xuân kim nhật bất tự tại, đô ước lai an ủy tha , (Đệ thất thập tam hồi) Bởi vì lo ngại Nghênh Xuân hôm nay không được thoải mái, họ cùng hẹn nhau đến khuyên giải cô.
♦Trong lòng cảm thấy sung sướng, được đền đáp, không hối tiếc. ◎Như: tha kim thiên đích thành tựu, sử tha mẫu thân cảm đáo tương đương an ủy , 使 thành quả của anh hôm nay, khiến cho mẹ anh cảm thấy vô cùng an ủi.