e-hvtd v2.0 (9175)

安常 an thường
♦Yên giữ khuôn phép thường. ◇Lưu Cơ : Phú quý phù vân, cùng thông mệnh định, thủ phận an thường bách lự khinh , , (Thấm viên xuân , Từ ) Giàu sang mây nổi, cùng thông số mệnh tiền định, yên giữ phận thường, trăm điều lo âu coi nhẹ.
♦Bình thường, như lúc thường.