e-hvtd v2.0 (9175)

安宅 an trạch
♦An cư. ◇Thi Kinh : Tuy tắc cù lao, Kì cứu an trạch , (Tiểu nhã , Hồng nhạn ) Nay mặc dù lao khổ (vì công việc xây cất), Rốt cuộc sẽ được ở yên nhà mình.