e-hvtd v2.0 (9175)

安堵 an đổ
♦Ở yên, an cư. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Pháp Chính bái phục. Tự thử quân dân an đổ . (Đệ lục thập ngũ hồi) Pháp Chính chịu lẽ ấy là phải. Từ đó, quân dân an cư lạc nghiệp.