e-hvtd v2.0 (9175)

安分 an phận
♦Yên giữ phận mình. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ an phân ta bãi, hà khổ thảo nhân yếm , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Mi hãy yên phận cho xong, sao cứ làm cho người ta chán ghét.