e-hvtd v2.0 (9175)

學者 học giả
♦Người có học vấn uyên bác. ◇Tân Ngũ đại sử : Dữ học giả giảng luận, chung nhật vô quyện , (Quyển nhị thập ngũ, Đường Thần truyện ) Cùng với học giả giảng luận, cả ngày không mệt mỏi.
♦Người cầu học. ◇Luận Ngữ : Cổ chi học giả vị kỉ, kim chi học giả vị nhân , (Hiến vấn ) Người đời xưa cầu học vì mình, người nay học vì người (nghĩa là mong cho người ta biết tới mình).