e-hvtd v2.0 (9175)

試金石 thí kim thạch
♦Một loại đá ngày xưa dùng để kiếm nghiệm độ thuần của chất vàng. Như nham thạch anh , nham toại thạch (đá lửa)... Đem vàng muốn thử nghiệm chà xát lên đá, căn cứ theo màu sắc và ngấn vết có thể xác định thành phần của chất vàng. ◇Tống Ứng Tinh : Phàm kim tính hựu nhu, khả khuất chiết như liễu chi. Kì cao hạ sắc, phân thất thanh, bát hoàng, cửu tử, thập xích. Đăng thí kim thạch thượng (thử thạch Quảng Tín quận, Hà trung thậm đa, đại giả như đẩu, tiểu giả như quyền, nhập nga thang trung nhất chử, quang hắc như tất), lập kiến phân minh , . , , , , . (, , , , ), (Thiên công khai vật , Hoàng kim ).
♦Tỉ dụ phương pháp kiểm nghiệm chính xác đáng tin. ◇Lỗ Tấn : Tiêu điểm cổ văn chân thị nhất chủng thí kim thạch, chỉ tiêu kỉ điểm kỉ quyển, tựu bả chân nhan sắc hiển xuất lai liễu , , (Hoa biên văn học , Điểm cú đích nan ).