e-hvtd v2.0 (9175)

結交 kết giao
♦Qua lại quen biết nhau, có tình thân hữu. ◇Tô Vũ : Cốt nhục duyên chi diệp, Kết giao diệc tương nhân , (Thi , Chi nhất ).