e-hvtd v2.0 (9175)

天作之合 thiên tác chi hợp
♦Trời làm cho cuộc hôn nhân thành tựu. Thường dùng làm lời chúc tụng hôn nhân mĩ mãn. Điển cố: ◇Thi Kinh : Văn vương sơ tải, Thiên tác chi hợp , (Đại nhã , Đại minh ) Trong những năm đầu của Văn vương, Trời đã tác hợp việc vợ chồng. ◇Lão Xá : Tha giác đắc giá cá hôn nhân thật tại thị thiên tác chi hợp, bất khả thác quá , (Tứ thế đồng đường , Ngũ ngũ).