e-hvtd v2.0 (9175)

花筵 hoa diên
♦Bữa tiệc thịnh soạn.