e-hvtd v2.0 (9175)

我身 ngã thân
♦Tự thân tôi; cá nhân tôi. ◇Bạch Cư Dị : Ngã thân hà sở tự, Tự bỉ cô sanh bồng , (Ngã thân ).