e-hvtd v2.0 (9175)

因果 nhân quả
♦Nguyên nhân và kết quả. Chỉ quan hệ trước sau trong diễn tiến biến hóa của sự tình. ◎Như: tri đạo sự tình đích thủy mạt nhân quả, tựu dung dị hạ phán đoán liễu , .
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Căn cứ theo thuyết luân hồi, gieo nhân nào thì hái quả nấy; thiện có thiện báo, ác có ác báo. ◇Niết Bàn kinh : Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn bất thất , , , (Di giáo phẩm nhất ).