e-hvtd v2.0 (9175)

榮顯 vinh hiển
♦Vẻ vang rạng rỡ. ◇Cát Hồng : Gian ngụy vinh hiển, tắc anh kiệt tiềm thệ , (Bão phác tử , Thẩm cử ) Khi bọn gian tà sống vẻ vang rạng rỡ, thì bậc hiền tài chết lấm láp bụi bờ.