e-hvtd v2.0 (9175)

成算 thành toán
♦Kế hoạch đã định; liệu tính. ◇Minh sử : Xuất kì chế thắng, động hữu thành toán , (Vương Việt truyện ).