e-hvtd v2.0 (9175)

地平天成 địa bình thiên thành
♦Tỉ dụ trên dưới tương xứng, mọi sự thỏa thiếp. ◇Thư Kinh : Địa bình thiên thành, lục phủ tam sự duẫn trị, vạn thế vĩnh lại, thì nãi công , , , (Đại Vũ mô ).