e-hvtd v2.0 (9175)

聖帝 thánh đế
♦§ Cũng như: thánh chủ , thánh quân . ◇Đông Phương Sóc : Kim tắc bất nhiên, thánh đế lưu đức, thiên hạ chấn triệp, chư hầu tân phục, uy chấn tứ di , , , , (Đáp khách nan ).