e-hvtd v2.0 (9175)

海瀕 hải tần
♦Đất ven bể. ◇Tân Đường Thư : Cựu dao xa tam thiên thặng, tuế vãn diêm hải tần, dân khổ chi , , (Xã Trung Lập truyện ).