e-hvtd v2.0 (9175)

海量 hải lượng
♦Độ lượng rộng lớn. ◇Hồng Luyện Viên : Vi nghị hòa nhất sự, thỉnh điện hạ hải lượng bao hàm, vật gia hà trách , 殿, (Hậu nam kha , Lập ước ).
♦Tửu lượng rất lớn. ◎Như: thính thuyết nâm hải lượng, thiên bôi bất túy , .