e-hvtd v2.0 (9175)

戰鼓 chiến cổ
♦Trống trận. § Ngày xưa khi tác chiến, đánh trống để khích lệ lòng hăng hái của binh sĩ. ◇Dữu Tín : Lôi viên kinh chiến cổ, Kiếm thất động kim thần , (Phụng báo kí Lạc Châu ).
♦Phiếm chỉ chiến tranh. ◇Tăng Quốc Phiên : Thị thì Hoài Hải, chiến cổ ân hàm , (Tế thang hải thu văn ) Thời đó ở Hoài Hải, chiến tranh kịch liệt.