e-hvtd v2.0 (9175)

花冠 hoa quan
♦Chòm hoa, do nhiều cánh hoa họp thành.
♦Mũ trang sức đẹp đẽ của phụ nữ. ◇Bạch Cư Dị : Vân tấn bán thiên tân thụy giác, Hoa quan bất chỉnh hạ đường lai , (Trường hận ca ) Bâng khuâng nửa mái tây tà, Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu (Tản Đà dịch thơ).
♦Mào gà. Cũng mượn chỉ con gà trống.