e-hvtd v2.0 (9175)

傷弓之鳥 thương cung chi điểu
♦Chim đã bị cung bắn làm cho bị thương. § Thấy cây cong cũng sợ mà bay cao. ◇Chiến quốc sách : Kì phi từ nhi minh bi. Phi từ giả, cố sang thống dã; minh bi giả, cửu thất quần dã, cố sang vị tức nhi kinh tâm vị khứ dã. Văn huyền âm, dẫn nhi cao phi, cố sang vẫn dã . , ; , , . , , (Sở sách tứ ) (Con chim nhạn) bay chậm mà tiếng kêu bi thảm. Bay chậm là vì đã bị thương, tiếng kêu bi thảm là vì đã lạc bầy từ lâu. Vết thương chưa lành mà lòng sợ hãi chưa hết. Nghe tiếng dây cung bật, hoảng hốt vội bay cao, vết thương vỡ ra mà nó phải rớt xuống.