e-hvtd v2.0 (9175)

奧地利 áo địa lợi
♦Tên nước ở trung bộ Âu châu (tiếng Anh: Austria), thủ đô là Vienna.