e-hvtd v2.0 (9175)

陶情 đào tình
♦Di duyệt tính tình, làm cho vui hòa an thích. ◇Cảnh thế thông ngôn : Đình Chương) đối Vương Ông đạo: Biểu muội chi tật, thị ức uất sở trí, thường tu ư khoan xưởng chi địa, tản bộ đào tình, canh sử nữ bạn khuyến úy, khai kì uất bão, tự đương vật dược (): , , , , 使, , (Vương Kiều Loan bách niên trường hận ).
♦Trai gái ve vãn, tán tỉnh nhau. ◇Hà Điển : Na nam tử tịnh vô phạ cụ, phản hát đạo: Ngã công tử tại thử đào tình tác lạc, nhĩ thị thậm ma dã quỷ, cảm lai nhàn đa quản! , : , , ! (Đệ lục hồi).