e-hvtd v2.0 (9175)

套語 sáo ngữ
♦Lời nói theo tập quán xã giao hằng ngày. ◎Như: nhất bàn nhân sơ thứ kiến diện, đại đô chỉ thị sáo ngữ hàn huyên nhất phiên nhi dĩ , .
♦Cách thức cố định dùng chữ trong công văn, khế ước, v.v.