e-hvtd v2.0 (9175)

金屋貯嬌 kim ốc trữ kiều
♦Nhà vàng cho người đẹp ở. Điển cố: Hán Vũ Đế khi còn nhỏ tuổi, có nói: Nhược đắc A Kiều tác phụ, đương tác kim ốc trữ chi dã , (Hán Vũ Đế cố sự ) Nếu được lấy A Kiều làm vợ, sẽ làm nhà vàng cho nàng ở. § Sau thành ngữ kim ốc trữ kiều hình dung việc cưới vợ hoặc lấy thiếp.