e-hvtd v2.0 (9175)

運命 vận mệnh
♦Số mệnh, chỉ tất cả những sự việc gặp trên đời: sống chết, giàu nghèo, v.v. ◇Trương Cửu Linh : Vận mệnh duy sở ngộ, Tuần hoàn bất khả tầm , (Cảm ngộ ).
♦Tỉ dụ xu hướng phát triển biến hóa.