e-hvtd v2.0 (9175)

珍珠 trân châu
♦Châu ngọc trân quý. ◇Chiến quốc sách : Quân chi phủ tàng trân châu bảo thạch (Tần sách ngũ ).
♦Hạt ngọc trai. § Cũng gọi là chân châu .
♦Chỉ rèm đính hạt ngọc. ◇Trần Duy Tung : Kim dạ thị Trùng dương, bất quyển trân châu, trận trận tây phong thấu , , 西 (Túy hoa âm , Trùng dương họa sấu ngọc vận , ).