e-hvtd v2.0 (9175)

風雨 phong vũ
♦Gió và mưa. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Phong vũ tiêu tiêu dạ chánh hàn, Thiên chu cấp tưởng thướng nguy than , (Lí khiên công cùng để ngộ hiệp khách ).
♦Thổi gió rơi mưa. ◇Can Bảo : Vương bi tư chi, khiển vãng thị mịch, thiên triếp phong vũ, lĩnh chấn vân hối, vãng giả mạc chí , , , , (Sưu thần kí , Quyển thập tứ).
♦Tỉ dụ cảnh ngộ nguy khốn, khó khăn, khổ sở. ◇Tào Ngu : Sự thật thượng Tố Phương ai liên tha, trầm mặc địa tí hộ tha, đa thiểu ưu phiền đích sự ẩn man trước tha, vị tha già tế đại đại tiểu tiểu vô số thứ đích phong vũ , , , (Bắc Kinh nhân , Đệ nhất mạc).
♦Tỉ dụ đầy dẫy nghị luận, tranh cãi ồn ào.