e-hvtd v2.0 (9175)

通玄 thông huyền
♦Tinh thông đạo lí huyền diệu. ◇Trương Hành : Hoàng hoàng giả phụng, thông huyền tri thì , (Đông tuần cáo ). ◇Đái Thúc Luân : Tính không trường nhập định, Tâm ngộ tự thông huyền , (Huy thượng nhân độc tọa đình ).