e-hvtd v2.0 (9175)

玉成 ngọc thành
♦Kính xin người khác ái hộ và giúp đỡ hoàn thành một sự việc nào đó. ◇Thủy hử truyện : Vạn vọng trưởng lão thu lục, từ bi từ bi, khán Triệu Mỗ bạc diện, phi thế vi tăng. Nhất ứng sở dụng, đệ tử tự đương chuẩn bị, phiền vọng trưởng lão ngọc thành , , , . , , (Đệ tứ hồi) Muôn vàn mong trưởng lão thu nhận (Lỗ Đạt, sau được đặt pháp danh là Trí Thâm), mở lòng đại từ đại bi, nể mặt Triệu Mỗ này mà thế phát cạo tóc làm sư cho ông ta; bao nhiêu phí tổn, đệ tử xin chu tất; cúi mong trưởng lão vo tròn quả phúc (thì thật là may mắn).