e-hvtd v2.0 (9175)

光棍 quang côn
♦Kẻ vô lại, lưu manh. ◇Sát cẩu khuyến phu : Khước tín trứ giá lưỡng cá quang côn, ban hoại liễu yêm nhất gia nhi dã , (Tiết tử ).
♦Đàn ông ở một mình, không có vợ. ◇Phùng Duy Mẫn : Hống yêm đệ tử đô tố quang côn, nhất thế một cá lão bà , (Tăng ni cộng phạm , Đệ nhất chiệp).
♦Người thông minh; hảo hán (phương ngôn).