e-hvtd v2.0 (9175)

眼塵 nhãn trần
♦Bụi đất trước mắt. Tỉ dụ việc nhất thời nhỏ nhen không đáng kể. ◇Bạch Cư Dị : Uu hỉ giai tâm hỏa, Vinh khô thị nhãn trần , (Cảm xuân ).