e-hvtd v2.0 (9175)

無梁不成 vô lương bất thành, phản thâu...
Vô lương bất thành, phản thâu nhất thiếp (ngạn ngữ): chỉ người ngớ ngẩn không những không thể thành công, trái lại vốn tự đã thua rồi.