e-hvtd v2.0 (9175)

杏眼 hạnh nhãn
♦§ Cũng gọi là: hạnh tử nhãn .
♦Mắt giống như hạt hạnh nhân. Thường dùng để hình dung mắt đẹp của người con gái. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Chỉ kiến tha sanh đắc lưỡng điều xuân san hàm thúy đích liễu diệp mi, nhất song thu thủy vô trần đích hạnh tử nhãn , (Đệ tứ hồi).