e-hvtd v2.0 (9175)

大行星 đại hành tinh
♦Trong Thái Dương hệ gồm có những đại hành tinh như sau: Thủy tinh , Kim tinh , Địa cầu , Hỏa tinh , Mộc tinh , Thổ tinh , Hải Vương tinh , Thiên Vương tinh .