e-hvtd v2.0 (9175)

窮光蛋 cùng quang đản
♦Tiếng gọi người nghèo hèn, bần cùng (giễu cợt hoặc khinh miệt): thằng cùng đinh, đồ khố rách áo ôm... ◇Lão Xá : Tha bất tưởng hủy điệu liễu hôn ước, đồng thì hựu bất nguyện nữ nhi giá cá vô chức vô tiền đích cùng quang đản , (Tứ thế đồng đường , Ngũ tam).