e-hvtd v2.0 (9175)

留用 lưu dụng
♦Giữ lại tiếp tục làm việc (nhân viên). ◇Chu Nhi Phục : Cộng Sản đảng giải phóng liễu Thượng Hải , tha thị nhất danh lưu dụng nhân viên , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ thập tứ ).
♦Tiếp tục sử dụng (vật phẩm).