e-hvtd v2.0 (9175)

風寒 phong hàn
♦Gió và khí lạnh ◇Trương Hoa : Sào cư tri phong hàn, Huyệt xử thức âm vũ , (Tình thi )..
♦Gió độc và khí lạnh độc, hai thứ gây ra bệnh (Trung y). Cũng chỉ bệnh cảm mạo. ◇Lão tàn du kí tục tập di cảo 稿: Bất quá mạo điểm phong hàn, nhất phát tán tựu hảo liễu , (Đệ lục hồi ).
♦Tên khác của tháng 11 âm lịch.