e-hvtd v2.0 (9175)

天成 thiên thành
♦Hợp với tự nhiên. ◇Trang Tử : Nhan Thành Tử Du vị Đông Quách Tử Kì viết: Tự ngô văn tử chi ngôn, nhất niên nhi dã, nhị niên nhi tòng (...) thất niên nhi thiên thành : , , (...) (Ngụ ngôn ).
♦Không phải do người làm ra, tự nhiên mà thành. ◇Thẩm Tông Ki : Thiên thành ải trở thiết hùng quan, Cửu tái cổ xưng tư độc tráng , ( Đề cư dong thu vọng đồ ).