e-hvtd v2.0 (9175)

投訴無門 đầu tố vô môn
♦Không biết kêu ca vào đâu, tố cáo với ai. ◎Như: tha hữu mãn phúc ủy khúc, khước đầu tố vô môn 滿, .