e-hvtd v2.0 (9175)

微博 vi bác
♦Gọi tắt của Tân Lãng Vi Bác : tiếng Anh Weibo (Sina Weibo), trạm Internet của công ti Tân Lãng (Weibo Corporation, Trung Quốc), tương tự như Twitter.