e-hvtd v2.0 (9175)

罪魁禍首 tội khôi họa thủ
♦Người đứng đầu phạm tội đem lại tai họa. ◇Lỗ Tấn : Hoàn cố Trung Quốc, bỉ lượng thị phi, đoán định tha thị trở ngại tân văn hóa đích tội khôi họa thủ , , (Tập ngoại tập thập di bổ biên , Tân đích thế cố ).