e-hvtd v2.0 (9175)

粗疏 thô sơ
♦Sơ sài, không tinh tế. ◇Cổ kim tiểu thuyết : Lão nhi bẩm tính táo bạo, cử chỉ thô sơ, toàn bất thải nhân , , (Dương Tư Ôn Yến San phùng cố nhân ).