e-hvtd v2.0 (9175)

杏林 hạnh lâm
Hạnh lâm : rừng hạnh. Đổng Phụng người nước Ngô thời Tam Quốc, ở ẩn ỡ Lư San , chữa bệnh cho người không lấy tiền. Người bệnh nặng mà khỏi, ông trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ mà khỏi, trồng một cây. Chỉ mấy năm sau có hơn mười vạn cây hạnh thành rừng. Về sau hạnh lâm chỉ giới y học.