e-hvtd v2.0 (9175)

惡作劇 ác tác kịch
♦Chơi ác, chơi khăm. ◇Liêu trai chí dị : Quan kì tư tư hàm tiếu, tự toàn vô tâm can giả, nhi tường hạ ác tác kịch, kì hiệt thục thậm yên , , , (Anh Ninh ) Xem dáng cười ngặt nghẽo giống như vô tâm, nhưng chơi khăm dưới tường như thế thì tỏ ra là hiểu đời lắm vậy.