e-hvtd v2.0 (9175)

惡作 ác tác
♦§ Nghĩa như: ác tác kịch . ◇Lí Đẩu : Dục ngã vi thiếp, hà tất như thị ác tác, khả mịch kiên dư lai đồng đăng chu , , 輿 (Dương Châu họa phảng lục , Tiểu Tần Hoài lục ).
♦Chỉ tác phẩm hết sức thấp kém. ◇Lỗ Tấn : Như thử "Quốc học", tuy bất gian thâm, khước thị ác tác, chân thị "nhất độc chi dục ẩu", tái độc chi tất ẩu hĩ "", , , "", (Nhiệt phong , Dĩ chấn kì gian thâm ).