e-hvtd v2.0 (9175)

闡述 xiển thuật
♦☆Tương tự: luận thuật , tự thuật , xiển minh , xiển phát .
♦Trình bày, thuyết minh, trần thuật. ◇Ba Kim : Bất bả tự kỉ đích hạnh phúc kiến trúc tại biệt nhân đích thống khổ thượng; ái tổ quốc, ái nhân dân, ái chân lí, ái chánh nghĩa; vị đa số nhân hi sinh tự kỉ; nhân bất thị đan kháo cật mễ hoạt trứ; nhân hoạt trứ dã bất thị vị liễu cá nhân đích hưởng thụ. Ngã tại tác phẩm trung xiển thuật đích tựu thị giá dạng đích tư tưởng ; , , , ; ; ; . (Tham tác tập , Tái đàm tham tác ).