e-hvtd v2.0 (9175)

擴散 khoách tán
♦(Vật lí học) Hiện tượng vật chất (atoms, ions, tế bào...) di động từ một vùng có mức tập trung cao sang vùng có mức độ tập trung thấp hơn, cho tới khi đạt mức quân bình chung ở hai vùng. § Tiếng Anh: Diffusion.
♦Lan rộng. ◇Mao Thuẫn : Nhất cổ nhiệt khí tiệm tiệm tòng tha hung khang lí khoách tán khai lai, tha đích kiểm hữu điểm hồng liễu , (Tí dạ , Cửu).