e-hvtd v2.0 (9175)

福如東海 phúc như đông hải
♦Lời chúc tụng. ◎Như: phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ bỉ nam san bất lão tùng , .