e-hvtd v2.0 (9175)

怏然 ưởng nhiên
♦Không vui, bất mãn.
♦Tự cao tự đại. ◎Như: ưởng nhiên tự túc .